dich vu thanh lap cong ty

Chia doanh nghiệp


Chia Doanh Nghiệp là gì ?

Việc một Công Ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số Công Ty cùng loại. Công ty bị chia hoặc chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ xấu của mình chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ và khách hàng, người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này

 

Thủ tục chia doanh nghiệp

 


Thủ tục chia doanh nghiệp 

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục chia doanh nghiệp
Bộ luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Chia doanh nghiệp với các trường hợp sau đây:
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên với tài sản công ty để thành lập 2 hoặc nhiều công ty mới
Trường hợp cụ thể như:
- Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên và cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo phần trăm tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
- Toàn bộ phần tiền vốn.đã góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn đóng góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
- Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b.

3. Thủ tục chia doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại diện hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ doanh nghiệp. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty và phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty sẽ bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty theo nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
- Thành viên, chủ sở hữu, giám đôc công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, được bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và và các chức danh khác tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo nghị định của Luật Doanh nghiệp 2014. Trong trường hợp, hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia tách công ty.

4. Quy định về số lượng thành viên, cổ đông tham gia 
tỷ lệ sở hữu cổ phần và các thành phần vốn góp khác của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi chia tách
sẽ được ghi chép tương ứng với cách thức phân chia tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty cũ sẽ bị chia sang các công ty mới.

5. Xử lý các hoảng nợ của công ty khi chia tách
Công ty bị chia tách chấm dứt hoạt động sau khi công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với bên chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

6. Hồ sơ chia doanh nghiệp bao gồm : (liên hệ để nhận được hồ sơ mẫu)

  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty
  • Quyết định bằng văn bản về việc chia tách Công ty của Công ty bị chia:
  • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
  • Biên bản họp về việc Chia Công ty:
  • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần ;
  • Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.

7. Số lượng hồ sơ chia doanh nghiệp

  • 01 bộ hồ sơ.

8. Thời gian giải quyết hồ sơ chia doanh nghiệp

05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ chưa hợp lệ, phải sửa đổi, bổ sung).
* Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia tatrong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới. Trong trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia tách có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 


Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật