dich vu thanh lap cong ty

Bản đề nghị cấp giấy phép lao động của NSDLĐ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội


 

Mẫu số 06: Bản đề nghị cấp giấy phép lao động của NSDLĐ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (dowload tại đây)

Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý 

Bản xem trước:Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

 

 
 
 

 


SỐ (No):……../……..-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit

......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......

 

Kính gửi:..................................................................................................

                   To:

 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

The name of enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:……………………………………………..

Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …………….người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………..………………người

Number of foreign employee

4. Địa chỉ: ...............................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..........................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...............................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: ..........................................Ngày cấp: ............................................

Place of issue                                                              Date of issue 

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ......................................................................

Fields of business:

Đề nghị: ...................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài,như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên: ........................................... 10. Nam (M) Nữ (F) .............................

Full name…………………………………………..

11. Ngày, tháng, năm sinh: ..........................Date of birth (DD-MM-YY………….)

12. Quốc tịch hiện nay: ...........................................................................................

Current nationality                           

13. Số hộ chiếu .......................................14. Ngày cấp: .........................................

Passport number                                                                  Date of issue

15. Cơ quan cấp: .................................16. Thời hạn hộ chiếu: ...............................

Issued by                                                                               Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................

Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................

Working at enterprise, organizati

19. Địa điểm làm việc: ...........................................................................................

Working place

20.Vị trí công việc: ................................................................................................

Job assignment

21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm.....

Period of work from ...................................................... to .................................

 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TO

Education and Qualifications

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: ...............................................................................................

Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..............................................

Period of work from ....................To......................................................................

- Nơi làm việc lần 2:……………………………………………………………..

- Nơi làm việc lần: ................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ................................................................

Last or current working place

+ Vị trí công việc: .................................................................................................

Job assignment:

+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...............................

Period of work from ....................To.....................

 

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………..................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions

24. Lý do ông (bà) ...................................làm việc tại Việt Nam: .........................

The reasons for Mr. (Ms.)                                      working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………………

 Residence in Viet Nam:..................times

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: đơn vị.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/organization

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)

 

 

 

 

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Hieu Gia

VPGD HIEU GIA LAW

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh

Hotline: 0973.931.600 -  093.324.3003

Email: luathieugia@gmail.com     

Website: Luathieugia.com

LUẬT HIẾU GIA

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 093.324.3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật